صبح امروز ، اولین نشست تخصصی با روسای کمیته های هفتگانه امور زنان و خانواده شهرستان خرم آباد در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف حوزه زنان، بر لزوم بررسی راهکارهای تقویت فعالیت زنان، تحکیم بنیان خانواده، نشاط اجتماعی و زیست عفیفانه با اولویت زنان سرپرست خانوار ، دانش آموزان ، دانشجویان و خانواده آنان تاکید گردید.

همچنین در حاشیه این جلسه هر یک از اعضای حاضر ، دغدغه های خود پیرامون ارتقاء جایگاه زنان شهرستان را مطرح وو خواستار نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت بانوان در عرصه های مختلف شدند.

در پایان جلسه احکام هر یک از مسئولین کمیته ها به آنان اهداء گردید.

یکشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱

امور زنان و خانواده فرمانداری شهرستان خرم آبادb_300_0_16777215_00_images_11.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید