500 ميليارد تومان اعتبارات خاص روستاها در 2سال اخيردر لرستان جذب شد
همايش روز ملي روستا
استاندار لرستان گفت: 500 ميليارد تومان اعتبارات خاص روستاها در 2سال اخيردر لرستان جذب شده كه بيانگر توجه خاص به روستا و روستاييان است.
همايش روز ملي روستا استاندار لرستان گفت: 500 ميليارد تومان اعتبارات خاص روستاها در 2سال اخيردر لرستان جذب شده كه بيانگر توجه خاص به روستا و روستاييان است. دكتر سيد موسي خادمي روز دوشنبه در آيين افتتاح طرح روستاي بدون بيكار شهرستان ازنا اظهار داشت: امروز بخشي از خدمات دولت تدبير و اميد به روستاييان، در استان به بهره‌برداري مي رسد. وي با تاكيد بر اجراي طرحهاي عمراني روستاها متناسب با بافت اين مناطق گفت: نبايد در روستا به تقليد خدمات شهري پرداخت بلكه امكانات مورد نياز روستاييان بايد متناسب با كاركرد و اهداف آنان تامين شود. استاندار لرستان با اشاره به اينكه روستاها و خدمات آنان مورد توجه نظام قرار گرفته افزود: اما نبايد هر روستايي را كه به جبر زمان بوجود آمده نگه داري كنيم چراكه هزينه ها براي آن غير اقتصادي است و اين روستاها خروجي مطلوبي ندارند. خادمي بيان كرد: اشتغالزايي در روستاها از اهداف مهم دولت است كه اين امر به دليل ظرفيت بالاي روستاهاي ناحيه زاگرس از اهميت بيشتري برخوردار است و بايد در اين راستا هزينه شده و از مهاجرت معكوس جلوگيري شود. وي ادامه داد: با توجه به وجود مناطق با ظرفيت روستايي و شرايط لازم براي ايجاد اشتغال بايد اقداماتي صورت گيرد كه اين روستاها به كانونهاي توسعه تبديل شوند كه در اين راستا شناسايي استعدادها و همكاري تمامي دستگاهها ضروري است. وي ادامه داد: ازنا داراي ظرفيت هاي روستايي مطلوبي است كه مي توان با تغيير برخي از اراضي كشاورزي به گردشگري در اين منطقه شرايط را براي ايجاد تحول شهرستان مهيا كرد.
تاریخ:
1398/07/23
تعداد بازدید:
3839
منبع:
Powered by DorsaPortal