982
1
اطلاعات كارشناسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

ایمیل

1

صمد  طهماسبی

معاون امور دهیاری ها

فوق لیسانس علوم سیاسی

33243927

roostaeilr@ymail.com

2

زینب   نادمی        

کارشناس مسئول امور دهیاری ها

فوق لیسانس جغرافیا

33243927

roostaeilr@ymail.com

3

غلام کوچکی

کارشناس مسئول روستایی

فوق لیسانس جغرافیا

33243927

roostaeilr@ymail.com

4

سعید فلاحی

کارشناس

مهندس عمران

33243927

roostaeilr@ymail.com

5

آزاد سلیمی

کارشناس

فوق لیسانس مدیریت

33243927

roostaeilr@ymail.com

6

محمد علی  احمدی

مسئول دفتر

دیپلم برق

33243927

roostaeilr@ymail.com

 

1399/01/26
Powered by DorsaPortal