5813
1
گزينش از ديدگاه امام خميني (ره)

گزينش از ديدگاه امام خميني(ره)

  
  اعضاي گزينش بايد افرادي صالح، متعهّد، عاقل،

صاحب اخلاق كريمه، فاضل، متوجه به مسائل روز باشند.

*
در گزينش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام شود.

*
اعضاي گزينش نبايد تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌كار و سهل‌انگار باشند.

*
ميزان در گزينش، حال فعلي افراد است، مگر آنكه از گروهك­ها و مفسدين باشند يا حال فعلي آنها مفسده‌جويي و اخلالگري باشد.

*
سئوالاتي كه از افراد پرسيده مي‌شود، بايد مبتلا به بوده، ساده و بدون معمّا و مناسب با شغل افراد باشد.

*
ميزان رد و قبولي موازين اسلام و انسان باشد كه هدايت جاهلان منظور نظر اصيل است.

*
تجسّس از احوال اشخاص از غير مفسدين و گروهك‌هاي خرابكار مطلقاً ممنوع است.

1394/10/13
Powered by DorsaPortal