12577
1
ادارات و سازمانها

رديف

نام و عنوان اداره

تلفن

آدرس

1

منابع طبيعي

2208023

بلوار شريعتي ( شمشيرآباد )

2

آب و فاضلاب روستايي

3229706

سه راه مطهري

3

استانداري

2207090

چهار راه بانك

4

ثبت احوال شهرستان

3215244

انتهاي خيابان وليعصر

5

منابع طبيعي شهرستان

2208023

بلوار شريعتي

6

آموزش و پرورش ناحيه دو

4204700

خيابان خيرآباد

7

جهاد كشاورزي استان

3222701

خيابان انقلاب جنب مصلي

8

برق يك

3207656

خيابان رازي ( ميدان شفا)

 

9

تربيت بدني

2203238

خيابان ساحلي ( چهار راه فرهنگ)

10

تعاون

3200515

انتهاي خيابان شفا

11

خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران

3200331

خيابان وليعصر

12

بانك ملي

2213173

چهار راه بانك

13

واحد خبر

2221004

ميدان 22 بهمن ( كيو)

14

آتش نشاني

2206933

شمشيرآباد

15

سازمان مديريت و برنامه ريزي

2328996

خيابان وليعصر

16

كميته امداد يك

3229942

دره گرم

17

تأمين اجتماعي يك

3223810

خيابان مديريت- دره گرم

18

بنياد شهيد شهرستان

2210824

روبروي اداره آگاهي

19

شهرداري سه

4217219

سه راه گلدشت

20

دامپزشكي

2210017

بلوار جانبازان- بالاي فرمانداري

21

تعاون روستائي

4209725

ابتداي جاده خوزستان

22

بانك سپه

2217592

چهار راه بانك

23

آموزش و پرورش ناحيه 1

4204700

ميدان تختي

24

انتظامي شهرستان

3223601

خيابان وليعصر

25

اتوبوسراني

2201963

كوي شرافت

26

اوقاف و امور خيريه

2200444

روبروي نيروي انتظامي استان

27

مدير كل محيط زيست

3220104

بلوار وليعصر

28

سازمان حمل و نقل استان

4207426

ابتداي جاده خوزستان

29

شوراي شهر خرم آباد

3201621

خيابان مطهري

30

بنياد 15 خرداد

2212720

روبروي استانداري

31

شهرداري منطقه يك

3221777

دره گرم

32

بانك تجارت

2212688

چهار راه بانك

33

بنياد جانبازان

2216085

ميدان تير

34

آب و فاضلاب شهر خرم آباد

2215342

سه راه مطهري

35

بانك ملي خرم آباد

2213173

چهارراه بانك

36

سازمان بازرگاني

3224195

انتهاي خيابان شفا

37

معاونت راهور استان

4200355

اسبستان

38

معاونت عمراني استانداري

2202713

استانداري- چهار راه بانك

39

علوم پزشكي استان

2202030

ميدان انوشيروان رضايي

40

بانك تجارت سرپرستي

2212688

نرسيده به فاطميه

41

مديريت صنايع دستي استان

3200343

انتهاي خيابان وليعصر

42

بانك ملت استان

4208960

خيابان علوي

43

امور آب شهرستان

3201009

خيابان وليعصر

44

سازمان امور عشايري خرم آباد

3221182

دره گرم

45

فرودگاه خرم آباد

4207697

روبروي لشكر 84 خرم آباد

46

بانك صادرات سرپرستي

3221182

ميدان امام (ره)

47

امور عشايري

3226509

دره گرم

48

سازمان صنايع و معادن استان

4200104

خيابان وليعصر

49

بهداشت شهرستان

4208960

ميدان امام (ره)

50

بانك مسكن خرم آباد

2217794

چهار راه بانك

51

ثبت اسناد

2210659

خيابان 17 شهريور

52

شهرداري مركزي

4203008

خيابان 17 شهريور

53

مدير كل صدا و سيما

4205872

ميدان 22 بهمن

54

كميته امداد دو

2217794

خيرآباد

55

تأمين اجتماعي دو

2200444

ميدان امام (ره)

56

شهرداري دو

2210837

بالاتر از ميدان آزادي

57

شوراي هماهنگي تبليغات

2205555

سبزه ميدان

58

دادگستري استان

3221500

ميدان عدالت

59

مدير كل پست استان

4203862

سبزه ميدان

60

مخابرات شهرستان

3225520

ميدان استانداري

61

راه و ترابري شهرستان

2220845

ميدان آيت اله كمالوند- سبزه ميدان

62

مسكن و شهرسازي استان

2202801

انتهاي خيابان ناصرخسرو

63

هلال احمر

2201511

شمشيرآباد كاخ جوانان سايق

64

دفتر فني استانداري

2210708

استانداري

65

سپاه شهرستان

2215417

خيابان 24 متري حافظ

66

شركت نفت ناحيه خرم آباد

2202850

شمشيرآباد

 

1393/08/18
Powered by DorsaPortal