9270
1
بخش داري ها
بخش زاغه
بخش زاغه يكي از بخش‌هاي شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان¬ مي باشد. مركز اين بخش، شهر زاغه است. در بين طول جغرافيايي 33.5.33شمالي و ¬عرض جغرافيايي 48.7.53شرقي¬ قرار گرفته است. اين بخش در شمال شرق شهرستان واقع و از غرب به بخش بيرانوند، از شمال شرق به بخش دورود و از جنوب به بخش پاپي و بخش مركزي خرم آباد منتهي¬مي باشد. علت نامگذاري¬اين بخش ممكن است به دليل توليد گندم و ذخيره آن در اين محل باشد. زاغه در مسير شاهراه¬تهران - خوزستان حدفاصل شهرهاي بروجرد تا خرم آباد قرار گرفته‌است.بخش زاغه داراي گردنه هاي با اهميتي نظير گردنه زاغه و رازان مي باشد و اين بخش جزء مناطق سردسير و كوهستاني شهرستان محسوب ميشودبه طوريكه تعداد روزهاي يخبندان در اين ناحيه به بيش از 70 روز مي‌رسد. با ريزش اولين برف،‌ زمستان طولاني شروع مي‌شود و فصل بهار و پاييز در اين ناحيه كوتاه است. از سراب هاو چشمه هاي زيادي كه در اين بخش وجود دارد¬مي توان به سراب ميركه، سرابهاي دوليسكان، سراب گاومير و سراب كيان اشاره كرد.سراب گاو مير بوسيله تونل طبيعي با آبهاي زير زميني ارتباط برقرار كرده و آب آن هنگام ذوب شدن برفها در فصول گرم سال جاري ميشود و در اواخر شهريور ماه قطع ميشود.رود هرو كه از كوههاي دهستان قائدرحمت سرچشمه مي گيرد پس از عبور¬از تعدادي از روستاهاي بخش مثل زرين آباد ، پل هرو ، كله جوب پيامني، خليلان عليا و سفلي ،‌جوب نو ، غيبي ،‌دوليسكان عليا-سفلي ،‌مير احمدي و دهنو ميراحمدي در نهايت به بخش چغلوندي وارد مي شود. رودخانه آبستان كه در منطقه جمشيد آباد سرچشمه گرفته پس از سيراب نمودن اراضي روستاهاي مسير مثل جمشيدآباد، هادي آباد ،‌تقي آباد، محمد آباد، گيرچان، طالقان ،‌شيرخاني ،‌كولاگه و ده سفيد در نهايت به بخش مركزي وارد و با عبور اززير پل كرگانه وارد شهر خرم آبادمي شود.
بخش پاپي
بخش پاپي يكي از بخش‌هاي شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان¬ مي باشد. مركز اين بخش، شهر سپيددشت است. در اين بخش در شمال شرق شهرستان واقع و از غرب به بخش بيرانوند، از شمال شرق به بخش دورود و از جنوب به بخش و بخش مركزي خرم آباد منتهي¬مي باشد. باتوجه به وجود طايفه پاپي در منطقه برهمين اساس بخش بنام پاپي منصوب گرديده است.علت نامگذاري برخي از دهستانهاي بخش پاپي به شرح ذيل مي باشد:
• دهستان كشور بخاطر وجود تيره كشور در منطقه به كشور منصوب ميباشد.
• دهستان گريت چون در زمانهاي قديم محل حكومت قومي به همين نام بوده بنام گريت خوانده ميشود
• دهستان چمسنگر بخاطر وجود رودخانه كه به لحجهه محلي منطقه آبگير چم گفته ميشود ووجود سنگ زياد رودخانه بنام چمسنگر منصوب شده است
• دهستان تنگ هفت چون در زمان احداث راه آهن ايستگاه هاي قطار از تنگ يك شروع تا الي آخر بوده وايستگاه مذكور بهمين اساس نامگذاري شده است .
واقع شدن اين بخش بين مناطق سرد شمالي و گرم جنوبي باعث شده دو نوع اقليم آب و هوا وجود داشته باشد: 1-قسمت راه آهن كه تقريبا" گرمسيري ومعتدل ميباشد2- قسمت خاكي وكوهستاني آن كه داراي آب وهوايي سرد ميباشد.رودها و واحدهاي مهم آبي وچشمه سارها كه در حوزه بخش جريان دارند در همجواري بخش پاپي دو رود خانه بنام سزار وزز قرار دارد وهمچنين چشمه هاي زيبا وچشم اندازهاي بسيار مهم بنام سراب پير اسد واقع در وارك – سراب گل ماه واقع در وارك – سراب پهلو چنارواقع در وراك – سراب مرگسر وارك – سراب خاني وارك – سراب كنكرينه –سراب شعبان واقع در چمسنگر-سراب هفت چشمه در سركانه.
از جمله مراكز طبيعي در بخش كه جاذبه توريستي داخلي وخارجي دارند عبارتند از : آبشاربيشه كه ساليانه پذيراي بيش از 5 هزار نفر گردشگرمي باشد – آبشار سركانه _آبشار نوژيان_ آبشار وارك – پارك جنگلي دره نارون- چاه ماهيان كور در تنگ هفت .
2018/03/01
Powered by DorsaPortal