✅ جلسه کار گروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان خرم آباد، ظهر امروز به ریاست فرماندار خرم آباد و با حضور اعضای این کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

? به گزارش ایرنا جعفر طولابی فرماندار شهرستان در این جلسه با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری ها، آثار زیانبار زیست محیطی، اقتصادی، بهداشت، تغذیه و آسیب های اجتماعی را بدنبال دارد و پدیده های امنیتی ایجاد می کند، بیان داشت: قانون در این زمینه تکلیف را مشخص کرده است و مسئولیت مدنی و کیفری اجرا نشدن وظایف قانونی دستگاهها بر عهده مدیران است.

? وی اظهار داشت: مسئولان دستگاههای اجرایی باید در این زمینه با شدت و قاطعیت با تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد نمایند

? طولابی با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه داد: دستگاههای اجرایی و متولی بایستی با تشکیل گشت های انفرادی و مشترک و فعال نمودن یگان حفاظت و پلیس ساختمانی بصورت شبانه روز از وقوع تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز و تجاوز به حرایم رودخانه ها، تاسیسات ، راهها،و جاده ها، تغییر کاربری های غیر مجاز جلوگیری و هرگونه تخلف را در بر اساس قانون و تکالیف قانونی در نطفه خفه کنند در غیر اینصورت هر گونه قصوری متوجه مدیران مربوطه خواهد بود و بایستی پاسخگو باشند

? طولابی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه احکام بسیاری در این زمینه صادر و اجرا و با تخلفات برخورد شده ، اظهار داشت: واگذاری انشعابات خدماتی به واحدهای غیر مجاز براساس قانون ممنوع می باشد ودستگاههای خدمات رسان بایستی با هرگونه تخلف استفاده کنندگان غیر مجاز از خدمات آب ،برق،گاز،تلفن از جمله سرقت و یا تصرفات و بهره برداری از اینگونه خدمات برابر قانون برخورد نمایند

? وی بر ضرورت فعال شدن کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداریها، و همچنین کمیسیون تقویم اراضی توسط دستگاههای متولی جهت برخورد با تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیر مجازتاکید و یادآوری نمود فعال شدن شورای صیانت وحفظ حقوق بیت المال دادگستری ظرفیت مناسبی در این زمینه می باشد که می تواند بسیار موثر باشد ودر آن شورا عملکرد دستگاهها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

b_300_0_16777215_00_images_fffffff.jpeg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید