هسته گزینش
سخن روز :
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
برگزاري جلسه شوراي هم انديشي مديران هسته هاي گزينش برگزاري جلسه شوراي هم انديشي مديران هسته هاي گزينش
اولين جلسه شوراي هم انديشي مديران هسته هاي گزينش دستگاههاي اجرايي در سال 96 برگزار گرديد
1396/05/11
نشست مديران هسته هاي گزينش دستگاه هاي اجرايي با حضور دبير هيات عالي گزينش كشور نشست مديران هسته هاي گزينش دستگاه هاي اجرايي با حضور دبير هيات عالي گزينش كشور
نشست تخصصي
1395/05/24
معاون نظارت و ارزشيابي عملكرد دبيرخانه گزينش كشور :  كيفيت عملكرد و حضور افراد در شبكه‌هاي اجتماعي يكي از معيارهاي گزينش افراد است معاون نظارت و ارزشيابي عملكرد دبيرخانه گزينش كشور : كيفيت عملكرد و حضور افراد در شبكه‌هاي اجتماعي يكي از معيارهاي گزينش افراد است
همايش گزينشگران لرستان
1394/10/22
دبير هيات عالي گزينش كشور: كميت و كيفيت در گزينش ها لحاظ شود دبير هيات عالي گزينش كشور: كميت و كيفيت در گزينش ها لحاظ شود
دبير هيات عالي گزينش كشور گفت: گزينشگران بايد در گزينش افراد كميت و كيفيت را لحاظ كنند.
1394/10/22
Powered by DorsaPortal