دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
 مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
دریکوند مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
اخبار دفتر
هماهنگي با شركت نفت استان در راستاي خدمت رساني و تأمين سوخت استان و استان هاي هدف هماهنگي با شركت نفت استان در راستاي خدمت رساني و تأمين سوخت استان و استان هاي هدف
هماهنگي با شركت نفت استان در راستاي خدمت رساني و تأمين سوخت استان و استان هاي هدف
1398/07/22
پيگيري اقدامات كميته زيرساخت با حضور  آقاي اميري معاونت محترم هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان پيگيري اقدامات كميته زيرساخت با حضور آقاي اميري معاونت محترم هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان
پيگيري اقدامات كميته زيرساخت با حضور آقاي اميري معاونت محترم هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان
1398/07/22
بازديد ميداني از موكب شهيد بروجردي شهرستان بروجرد بازديد ميداني از موكب شهيد بروجردي شهرستان بروجرد
بازديد ميداني از موكب شهيد بروجردي شهرستان بروجرد
1398/07/22
بازديد ميداني از موكب هاي امام خامنه اي و حضرت سيد الشهدا (ع) شهرستان خرم آباد بازديد ميداني از موكب هاي امام خامنه اي و حضرت سيد الشهدا (ع) شهرستان خرم آباد
بازديد ميداني از مواكب امام خامنه اي و حضرت سيد الشهدا (ع) شهرستان خرم آباد
1398/07/22
بازديد ميداني از موكب ابوالفضل العباس شهرستان اليگودرز بازديد ميداني از موكب ابوالفضل العباس شهرستان اليگودرز
بازديد ميداني از موكب ابوالفضل العباس شهرستان اليگودرز
1398/07/21
بازديد ميداني از موكب بني الزهرا شهرستان اليگودرز بازديد ميداني از موكب بني الزهرا شهرستان اليگودرز
بازديد ميداني از موكب بني الزهرا شهرستان اليگودرز
1398/07/21
Powered by DorsaPortal