دفتر امور امنيتي و انتظامي
سخن روز :
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد
كودتاي امريكا براي بازگرداندن شاه
كودتاي امريكا براي بازگرداندن شاه
اخبار دفتر
جلسه كميسيون ورزشي شوراي تامين جلسه كميسيون ورزشي شوراي تامين
جلسه كميسيون ورزشي شوراي تامين
1397/11/13
كميسيون ساماندهي اتباع و مهاجرين خارجي كميسيون ساماندهي اتباع و مهاجرين خارجي
به رياست آقاي ميرزايي اصل مديركل امور امنيتي،انتظامي اتباع و مهاجرين خارجي و با حضور ساير اعضاء در سالن جلسات معاونت سياسي و امنيتي برگزار گرديد
1397/10/29
جلسه كميسيون ورزشي شوراي تامين جلسه كميسيون ورزشي شوراي تامين
جلسه كميسيون ورزشي شوراي تامين
1397/10/29
جلسه حفاظت از شخصيت ها و اماكن جلسه حفاظت از شخصيت ها و اماكن
جلسه حفاظت از شخصيت ها و اماكن
1397/10/29
Powered by DorsaPortal