اداره كل امور اداري و مالي
جذب اعتبارات خريد تجهيزات و انجام تعميرات ساختمان هاي استانداري و واحدهاي تابعه در قالب اسناد خزانه اسلامي :
جذب اعتبارات خريد تجهيزات و انجام تعميرات ساختمان هاي استانداري و واحدهاي تابعه در قالب اسناد خزانه اسلامي : مدير كل امور اداري و مالي استانداري : جذب تخصيص شش ماهه اول اعتبارات تعمير و تجهيز ساختمان هاي اداري استانداري و واحدهاي تابعه در قالب اسناد خزانه اسلامي

آقاي رضا خزايي مديركل امور اداري و مالي استانداري اعلام نمود با توجه به فرصت محدود در جذب تخصيص شش ماهه اول  اعتبارات مربوط به تعمير و تجهيز ساختمان هاي اداري استانداري و واحدهاي تابعه در قالب اسناد خزانه اسلامي با تاريخ سررسيد 97/10/24 جمعا به مبلغ حدود نه ميليارد ريال در قالب اسناد خزانه اسلامي ، با تلاش پرسنل امور مالي اداره كل امور اداري و مالي همچنين مسولين مالي فرمانداريهاي تابعه اين مبلغ تا ابتداي دي ماه سالجاري جذب گرديد.

وي اضافه نمود بنا بر اعلام نياز فرمانداري هاي تابعه مبني بر تجهيزات مورد نياز و انجام تعميرات مربوط به ساختمان ها، از ماه ها قبل ليست تجهيزات و تعميرات از فرمانداريها احصا گرديد كه پس از بازديد و تاييد كارشناسان امور مالي برآورد مالي از فرمانداريها كسب و سپس از طريق سامانه ستاد استعلام برگزار  و تمامي امور با نازلترين قيمت به شركت ها ي واجد شرايط واگذار گرديد.

1397/10/05
Powered by DorsaPortal