دفتر امور روستايي و شوراها
نشست معاونين و عاملين ذيحساب فرمامنداريهاي استان لرستان با مهندس غلامرضا عبدالهي مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استان لرستان
نشست معاونين و عاملين ذيحساب فرمامنداريهاي استان لرستان با مهندس غلامرضا عبدالهي مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استان لرستان نشست معاونين و عاملين ذيحساب فرمامنداريهاي استان لرستان با مهندس غلامرضا عبدالهي مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استان لرستان برگزار شد.
نشست معاونين و عاملين ذيحساب فرمامنداريهاي استان لرستان با مهندس غلامرضا عبدالهي مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استان لرستان برگزار شد. در اين جلسه پس از بحث و بررسي اعتبارات روستاهاي فاقد دهياري و حوزه عشايري ، مقرر شد فرمانداري ها نسبت به هزينه كرد اعتبارات ياد شده اقدام و اسناد مثبته را تحويل دفتر امور روستايي استانداري نمايند. همچنين مقرر شد با عنايت به دستور العمل ابلاغي قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده ، فرمانداريها در اسرع وقت نسبت به ثبت و ضبط خسارات وارده به دهياري هاي استان در سامانه سجاد نمايند.
1398/04/16
Powered by DorsaPortal