دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
اخبار
1398/05/16
پاسخگويي بر خط تلفن(111) مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان صورت پذيرفت. پاسخگويي بر خط تلفن(111) مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان صورت پذيرفت.
در ادامه روند پاسخگويي بر خط مسئولين از طريق تلفن 111 به تقاضاهاي مردمي، صبح امروز آقاي محمدي فارساني با حضور در محل سامد پاسخگوي تماس هاي تلفني هم استاني هاي عزيز بودند
تعداد بازدید : 34
Powered by DorsaPortal