دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
حضور جناب آقاي دكتر طالبي رئيس محترم مركز مديريت عملكرد و امور بازرسي وزارت كشور در دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استان لرستان
حضور جناب آقاي دكتر طالبي رئيس محترم مركز مديريت عملكرد و امور بازرسي وزارت كشور در دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استان لرستان حضور جناب آقاي دكتر طالبي رئيس محترم مركز مديريت عملكرد و امور بازرسي وزارت كشور در دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استان لرستان

صبح امروز آقاي دكتر طالبي رياست محترم مديريت عملكرد و امور بازرسي وزارت كشوركه جهت بررسي وضعيت رسيدگي به مشكلات مردم سيل زده پلدختر و عملكرد مسولان ذيربط در اين خصوص به استان لرستان سفر كرده بودند با نيروهاي دفتر بازرسي استانداري نيز ديدار داشتند.

در اين جلسه كارشناسان دفتر نظرات و پيشنهادات خود را جهت پيش برد اهداف و برنامه هاي دفتر و خدمات رساني مطلوبتر به مردم ارائه نمودند و در پايان آقاي طالبي ضمن پاسخگويي به مشكلات مطرح شده از سوي كارشناسان دفتر، بر ضرورت نظارت مستمر بر عملكرد مديران استاني  و ارتقاء جايگاه دفاتر بازرسي تاكيد كرد.

1398/04/10
Powered by DorsaPortal