اداره كل مديريت بحران
تابلو اعلانات
1396/12/12
چگونه در بحران‌ها به كاركنان انگيزه بدهيم؟ چگونه در بحران‌ها به كاركنان انگيزه بدهيم؟

در اين شرايط هيچ گونه تمرين يا روش خاصي براي ايجاد يك تيم قوي نمي‌تواند به طور كامل اعتماد به نفس از دست رفته را در محل كار بازگرداند. اما راه‌هايي براي كمك به حفظ بهره‌وري وجود دارد كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:

- هر فردي به گونه‌اي متفاوت از سايرين با استرس برخورد مي‌كند، بنابراين مديران به يك رويكرد فرد محور نياز دارند. بنابراين براي فهميدن نياز هر كدام از كاركنان، برطرف كردن استرس و حفظ آرامش با آنان به صورت غير رسمي صحبت كنيد.

- هميشه پذيراي كارمندان باشيد. كاركنان ممكن است به صورت مكرر به اطمينان و پشت‌گرمي شما نياز پيدا كنند. سعي كنيد قسمتي از زمان خود را به آنها اختصاص دهيد و با آنها صادق و روراست باشيد. اگر شما نمي‌توانيد كاري را به طور حتم انجام دهيد، به آنها قول صد درصد ندهيد. رك باشيد اما طوري رفتار كنيد كه بفهمند ممكن است موضوعاتي وجود داشته باشد كه شما نمي‌توانيد در مورد آنها بحث كنيد.

- فشار بر كارمندان را كم كنيد. در شرايط بحراني سعي كنيد سطح تحمل كاركنان را پايين نياوريد، زيرا آنها در اين شرايط استرس زيادي دارند در نتيجه دستور دادن مكرر به كاركنان مي‌تواند اثر معكوسي داشته باشد. بهتر است با توجه به اخلاق و روحيات و روند كاري هركدام از كاركنان، پيشنهادهاي خود را با آنها مطرح كنيد.

- كار كارمندان خود را بازبيني كنيد و كارمنداني را كه كارآمد تر هستند ستايش كنيد. راه‌هاي بسياري وجود دارد كه در عين سادگي، براي شناسايي و تشكر از كاركناني كه كارهاي سخت را انجام مي‌دهند، موثر هستند. يكي از اين راه‌ها، فرستادن ايميلي حاوي يك متن تقديرآميز است. همچنين شما مي‌توانيد ديگر كاركنان را به پيروي كردن از آنان و قرار دادن آنها به عنوان سرمشق و الگو تشويق كنيد. ارائه مشوق‌هاي خود را به گونه‌اي سازماندهي كنيد كه به دستاوردهاي بزرگ‌تري دست پيدا كنيد.

- ترك شغل از طرف كارمندان را پيگيري كنيد. سعي كنيد به كاركنان خود كمك كنيد تا به اهداف شغلي خود دست پيدا كنند. اما قبل از آن لحظه‌اي بنشينيد و به تفكر بپردازيد تا بتوانيد دريابيد كه چرا كاركنان مي‌خواهند از شغل جاري خود و به طور كلي از سازمان شما خارج شوند. اگر آنان مي‌خواهند مسووليت بيشتري را بپذيرند و واحد سازماني خود را تغيير دهند، شرايط و امكانات موجود در سازمان را بررسي كنيد و با در دست داشتن گزينه‌هاي متنوع با آنها جلسه‌اي تنظيم كنيد تا در مورد اين موضوع با هم صحبت كنيد.همواره براي هر كدام از آنها مسيرهاي روشني ارائه كنيد و تصميم‌گيري را به عهده آنها بگذاريد.

- كاركنان ناراضي را انتقال دهيد. گاهي اوقات كاركناني وجود دارند كه نمي‌توان در آنها، انگيزه ايجاد كرد و نارضايتي آنها وقت و انرژي مديران را هدر مي‌دهد و فضاي نامناسبي ايجاد مي‌كند. همچنين آنها مي‌توانند روحيه كل يك واحد را پايين بياورند. از خودتان بپرسيد كه چگونه مي‌توانيد به بهبود تجربه كاري آنها كمك كنيد. مي‌توانيد به آنها پيشنهاد كنيد كه به يك قسمت ديگر يا حتي يك سازمان ديگر انتقال پيدا كنند.

- از بروز شايعات جلوگيري كنيد. نبايد اجازه دهيد شايعات در سازمان راه پيدا كنند، چرا كه باعث ايجاد نگراني‌هاي بي‌اساس مي‌شوند كه مي‌تواند بهره‌وري را كاهش دهد.

- برنامه‌ريزي كنيد. براي نشان دادن اينكه هر يك از كاركنان در آينده سازمان نقش دارند، با آنها اهداف بلندمدت تنظيم كنيد. با اين كار مي‌توانيد به كارمندان انگيزه دهيد و نشان دهيد شراط بحران زودگذر ومقطعي است.

- از دفتر كار خود بيرون برويد. بسياري از سازمان‌ها خدماتي را به جامعه ارائه مي‌كنند كه به كاركنان اين امكان را مي‌دهد در خارج از سازمان كارهايي انجام دهند كه به آنها حس خوبي مي‌دهد. موسسات خيريه و سازمان هاي داوطلبانه مي‌توانند در پيدا كردن پروژه‌هاي مناسب براي خدمت به جامعه موثر باشند.

- نگراني‌هاي خود را براي خودتان نگه داريد. به عنوان يك مدير، شما دو كار دشوار و سخت داريد: همدردي با كاركنان و مقابله با استرس خودتان. اين نكته بسيار مهم است كه شما بتوانيد احساسات شخصي خود را براي خود نگه داريد؛ چرا كه ترس و نگراني شما مي‌تواند كاركنان را وحشت‌زده كند.

منبع: wall street journal

مترجم:روناك طه زاده
 
تعداد بازدید : 159
Powered by DorsaPortal