فرمانداری شهرستان خرم آباد
1397/04/19
بازديد سرزده دكتر عبدالهي فرماندار شهرستان خرم آباد از ادارات تامين اجتماعي شعبه 2 و بهزيستي شهرستان خرم آباد بازديد سرزده دكتر عبدالهي فرماندار شهرستان خرم آباد از ادارات تامين اجتماعي شعبه 2 و بهزيستي شهرستان خرم آباد
         دكترعبدالهي فرماندار شهرستان خرم آباد بهمراه تيم بازرسي فرمانداري خرم آباداز ادارات تامين اجتماعي شعبه 2 و بهزيستي شهرستان خرم آباد بازديد به عمل آورده و از نزذيك در جريان مسائل اداري و تشكيلاتي و همچنين استماع دغدغه هاي اداري و رفع مشكلات و شناسايي نقاط قوت اداري قرار گرفتند.
تعداد بازدید : 13
Powered by DorsaPortal