فرمانداری شهرستان خرم آباد
اخبار فرمانداری و بخشداری ها
1397/03/27
جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان خرم آباد جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان خرم آباد
جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان خرم آباد بارياست دكتر عبدالهي فرماندارخرم آباد وباحضور مهندس ملكشاهي معاون برنامه ريزي وتوسعه فرمانداري خرم آباد وديگراعضا ء برگزار گرديد.
در اين جلسه عنوان شد؛ درسال جاري سهم شهرستان خرم آباد از اعتبارات استاني ، نفت وتوازن رديف مجموعأ مبلغ 1246708 ميليون ريال مي باشد . كه مبلغ 245012 ميليون آن از محل سرمايه استاني ، مبلغ 234826 ميليون ريال ازمحل نفت مبلغ 661270 ازمحل توازن رديف ومبلغ 105600ميليون ريال ديگر ، از محل ارتقاء شاخص هاي توسعه اقتصادي مي باشد . اين اعتبارات دربين 257 پروژه زير مجموعه 26 فصل بودجه ، توزيع گرديده است .
تعداد بازدید : 15
Powered by DorsaPortal